RoLD COURSES

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา
The TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) – หลักสูตรอบรมสำหรับเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ระยะเวลา 6 เดือน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2565

TIJ Executive Program Brochure

หลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย The TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy – เป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบ Intensive สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ในสังคมผ่านเทคนิคการเรียนการสอนระดับโลกจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกในเครือข่าย IGLP ของ Harvard Law School ระยะเวลา 5 วัน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 เมษายน 2565

TIJ Workshop Brochure

ผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

RoLD FORUM

รายการล่าสุด
RoLD Environmental Justice Forum EP.1
ชม LIVE หรือดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่
RoLD Environmental Justice Forum EP.1

RoLD in ACTION

SEE MORE